Ostutingimused

 

1. Ostutingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Ostutingimused kehtivad müüja, VS24 INVESTMENT OÜ (registrikood 14555049, aadress Tehase tn.16, Tartu 50107, Eesti, tel. 372 588 222 88, e-post: info@kute24.ee, edaspidi Müüja), ja Tellija (edaspidi Tellija) vahel veebipoe aadressiga www.kute24.ee.ee (edaspidi E-pood) vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks Ostutingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Müüja on õigustatud E-poe arengust tulenevalt ning E-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Ostutingimusi ja hinnakirja muutma. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest interneti leheküljel www.kute24.ee. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne Ostutingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellimuse edastamise ajal kehtinud Ostutingimusi, v.a kui seaduses või Ostutingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind
2.1. E-poes müüdavate toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Tellija ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.
2.3. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne hinna muutmist, siis kehtib Tellijale hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Tellija ostukorv luuakse hetkel, kui Tellija klikib lingile „Lisa ostukorvi“.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu saab muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida lingile „Vormista ost”. Tellija suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.
3.3. Tellimust saab vormistada registreerimata külalisena. Tellimuse vormistamise lehel tuleb sisestada nõutavad andmed ning klikkida nupule „Esita Tellimus”.
3.4. Tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tuleb olla tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Tellija poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. Müüja ei vastuta täitmisel Tellija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või muude sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.5. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse, kui tellimus on esitatud ja arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Müüja arvelduskontole.
3.6. Klienditugi töötab tööpäeviti kell 9-17. Klienditoe telefon on 372 588 222 88

4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks tuleb valida tellimuse vormistamise leheküljel sobiv makseviis (kas pangalink, krediitkaart või arvega müük). Pärast tellimuse esitamist saadetakse makse aluseks olev arve Tellijale tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Tellijal on soovitav enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Tellija tellimuses sisalduvale soovile. Kui Tellija valis makseviisiks pangalingiga tasumise, siis suunatakse ta pangalingi lehele pärast tellimuse esitamist.
4.2. Makseviisid:
4.2.1. Tasun pangalingiga: Swedbank, SEB, LHV.
4.2.2. Ettemaksu arve – arve alusel pangaülekandega Müüja pangakontole. Arve saadetakse Tellijale tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Maksetähtaeg on 3 päeva alates tellimuse kinnituse / arve kuupäevast. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui arvel näidatud kogusumma on laekunud Müüja pangakontole. Juhul, kui raha ei laeku Müüja pangakontole maksetähtajaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Tellimuse vormistamisel saab valida sobiva kohaletoimetamisviisi:
5.1.1. Paigaldusega tellides vastutab toodete kohaletoimetamise eest koostööpartnerist paigaldusettevõte.
5.2. Tellimuse vormistamisel on soovitav kontrollida esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.3. E-poes kuvatud tooted on tavaliselt laos olemas. Kui toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis teatab Müüja sellest Tellijale kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Tellija ei soovi uut või asendustoodet, siis tagastatakse Tellija poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) hiljemalt 14 päeva jooksul.

6. Tellimusest taganemine enne tellimuse täitmist
6.1. Kui Tellija soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne tellimuse täitmist tellimusest taganeda, siis teatab Tellija sellest viivitamatult kirjalikult Müüja elektronposti aadressile info@kute24.ee. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada oma kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon, pangakonto nr).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüja peale Müüja poolset tellimuse täitmist, siis toimub tellimusest taganemine vastavalt E-poe Ostutingimuste peatükile „Taganemisõigus”.
6.3 Tellimusest taganemisel tagastatakse Tellijale ostu ees tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate kätte saamisest.

7. Taganemisõigus
7.1 E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14 päevane taganemisõigus. 14-päevane tähtaeg algab alates tellimuse pakiautomaati või postkontorisse saabumise teate kättesaamisest Tellija poolt, kulleri puhul alates tellimuse kohalejõudmisest Tellija aadressile.
7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tellija avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata.
7.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tellijal 14 päeva jooksul alates toote üleandmisest esitada taganemisavaldus elektronposti aadressile info@kute24.ee ja tagastada toode Müüjale vähemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.
7.4. Taganemisel kannab Müüja Tellijale ostu ees tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt taganemisavalduses näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate saamisest, kuid mitte varem kui Müüja on tagastatud toote kätte saanud.
7.5. Tagastamisega seonduvad kulud tasub Tellija.
7.6. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Ostutingimuste punktis 7.2 toodud tingimustele, siis raha ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Tellijale toote tagastamisega seotud kulud katab Tellija.

8. Garantii
8.1.1. Täielik seadmegarantii ei kehti: 1) kui toodet ei paigaldanud Müüja, Müüja esindaja või paigaldustunnistust omav ettevõte (vt. 8.1.2.); 2) kui vead on tekkinud Tellija mitte otstarbe põhilisest kasutamisest või hooletusest; 3) toote mitte korrapärase hooldamise tõttu; 4) toodet on garantiiaja jooksul hooldanud või parandanud isik, kes ei oma vastavat kutsekvalifikatsiooni; 5) ostja on iseseisvalt toodet täiendanud või modifitseerinud; 6) toodetele ja detailidele, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud; 7) vead on tekitanud äike või mõni muu loodusnähtus (force majeure); 8) vead on tekitanud voolukõikumine (ala – või ülepinge).
8.1.2. Paigaldustunnisuseks peetakse fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba ja vähemalt II taseme külmamehaaniku kutsetunnistust.
8.2.1. Mitte kasutades Müüja või Müüja esindaja poolset paigaldusteenust, tuleb Ostjal esitada Müüjale paigaldustunnistust (vt. 8.1.2.) omava ettevõttepoolt antud paigaldusakti ja arve koopia. Koopia tuleb esitada e-posti aadressile info@kute24.ee hiljemalt 14. päeva jooksul peale paigaldus kuupäeva. Hiljem esitatud dokumente ei võeta vastu.
8.3.1. Seadmete defekteerimisega tegeleb toote paigaldanud ettevõte.
8.3.2. Garantii katab välja vahetamisele kuuluva varuosa või uue seadme kulud.
8.3.3. Garantii ei kata transpordi, defekteerimise ega remondi/paigaldus kulusid.
8.4. Kui Tellijal on E-poest ostetud kauba osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@kute24.ee või helistada telefonil +372 588 222 88. Kui Tellija ja E-pood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Tellijal võimalik pöörduda vaidluste lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusesse, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev Tarbijavaidluste komisjon (www.komisjon.ee) ning üleeuroopaliselt Euroopa Liidu veebipõhisevaidluste lahendamise Online Dispute Resolution keskonda aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Tellija ja E-poe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tellija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tarbijakaitseamet asub Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.

9. Müüja õigused tellimustest taganemisel
9.1. Müüjal on õigus tellimusest taganeda kui:
9.1.1. Tellija ei tasu arvet tähtaegselt.
9.1.2. Tellija ei tule toodetele tähtaegselt järele.
9.1.3. Tellitud tooted on laost otsas.

10. Isikuandmed ja nende kasutamine
10.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, v.a. soojuspumpade paigaldust pakkuvale koostööpartnerile ja seadusega ettenähtud juhtudel. Soovi korral on Tellijal õigus nõuda oma andmete kustutamist E-poe andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Tellija isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Müüjal puudub neile juurdepääs.
10.2. Müüja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Ostja isikuandmete kaitseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
10.3. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid kas lepingu täitmiseks, nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Müüja töötleb isikuandmeid, mis on Ostja poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), e-posti aadress, kauba tarnimise viis, kauba eest tasumisel kasutatud makseviis ja ostetud kaubad.
Müüja kasutab Ostja isikuandmeid:
10.4.1. Ostjaga Müügilepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks.
10.4.2. Arvete väljastamiseks ja Ostjale saatmiseks.
10.4.3. Ostjale teadete saatmiseks, kirjavahetuseks Ostjaga.
10.4.4. Ostja teenindamiseks, sh. Ostja seadmete hoolduseks. Ostja teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki Kliendi isikuandmeid.
10.4.5. Müüja poolt osutatavate teenustega seotud informatsiooni edastamiseks e-posti teel. Ostjal on alati õigus nendest loobuda, kasutades selleks pakkumises või uudiskirjas toodud juhiseid.
10.5. Ostja õiguste kasutamiseks esitada digitaalseltallkirjastatud sooviavaldus info@kute24.ee.
10.6. Ostja õigused:
10.6.1 Õigus tutvuda enda andmetega.
10.6.2 Õigus andmete parandamisele.
10.6.3 Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.
10.6.4 Õigus Andmete ülekandmiseks.
10.6.5 Õigus andmete kustutamisele.
10.6.6 Õigus esitada vastuväiteid.

11. Vastutus ja vääramatu jõud
11.1. Müüja vastutab Tellija ees ja Tellija vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
11.2. Müüja ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

12. Muud tingimused
12.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
12.2. Ostutingimustega tutvumine on Tellijale kohustuslik.
12.3. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen lugenud ja nõustun müügitingimustega”, kinnitab Tellija, et on tutvunud Ostutingimustega, neist aru saanud ja nõustunud.